திருக்குறள்- குறள் 176

4 / 100

குறள் எண் : 176

அருள்வெஃகி யாற்றின்கண் நின்றான் பொருள்வெஃகிப்<br> பொல்லாத சூழக் கெடும்

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

அருளை விரும்பி அறநெறியில் நின்றவன், பிறனுடைய பொருளை விரும்பிப் பொல்லாத குற்றங்களை எண்ணினால் கெடுவான்….

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அருளை விரும்பிக் குடும்ப வாழ்வில் இருப்பவன், பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டுப் பொல்லாதது செய்தால், அவன் கெட்டுப் போவான்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

அருளை விரும்பி அதனை அடைவதற்கான வழியில் செல்பவன் தவறிப்போய்ப் பிறர் பொருளை விரும்பிப் பொல்லாத செயலில் ஈடுபட்டால் கெட்டொழிய நேரிடும்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *