திருக்குறள்- குறள் 3

குறள் எண் : 3

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்                                                 நிலமிசை நீடுவாழ் வார்

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

அன்பரின் அகமாகிய மலரில் வீற்றிருக்கும் கடவுளின் சிறந்த திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர், இன்ப உலகில் நிலைத்து வாழ்வார்

சாலமன் பாப்பையா உரை:

மனமாகிய மலர்மீது சென்று இருப்பவனாகிய கடவுளின் சிறந்த திருவடிகளை எப்போதும் நினைப்பவர் இப்பூமியில் நெடுங்காலம் வாழ்வர்

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

மலர் போன்ற மனத்தில் நிறைந்தவனைப் பின்பற்றுவோரின் புகழ்வாழ்வு, உலகில் நெடுங்காலம் நிலைத்து நிற்கும்

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *