திருக்குறள்- குறள் 391

4 / 100

குறள் எண் : 391

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

கல்வி கற்க நல்ல நூல்களைக் குற்றமறக் கற்க வேண்டும், அவ்வாறு கற்ற பிறகு, கற்ற கல்விக்கு தக்கவாறு நெறியில் நிற்க வேண்டும்….

சாலமன் பாப்பையா உரை:

கற்கத் தகும் நூல்களைப் பிழை இல்லாமல் கற்க; கற்ற பிறகு கற்ற கல்விக்கு ஏற்ப நல்ல வழிகளில் வாழ்க.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

பிழை இல்லாதவற்றைத் தனது குறைகள் நீங்குமளவுக்குக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கற்ற பிறகு அதன்படி நடக்கவேண்டும்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *