திருக்குறள்- குறள் 482

4 / 100

குறள் எண் : 482

பருவத்தோ டொட்ட ஒழுகல் திருவினைத் 
தீராமை ஆர்க்குங் கயிறு

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

காலத்தோடுப் பொருந்துமாறு ஆராய்ந்து நடத்தல் ( நில்லாத இயல்பு உடைய) செல்வத்தை நீங்காமல் நிற்குமாறு கட்டும் கயிறாகும்….

சாலமன் பாப்பையா உரை:

காலந் தவறாமல் காரியம் ஆற்றுவது, ஓடும் செல்வத்தை ஓடாமல் கட்டும் கயிறு ஆகும்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

காலம் உணர்ந்து அதற்கேற்பச் செயல்படுதல், அந்த நற்செயலின் வெற்றியை நழுவவிடாமல் கட்டிப்பிணிக்கும் கயிறாக அமையும்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *