திருக்குறள்- குறள் 483

4 / 100

குறள் எண் : 483

அருவினை யென்ப உளவோ கருவியாற்
கால மறிந்து செயின்

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

(செய்யும் செயலை முடிப்பதற்கு வேண்டிய) கருவிகளுடன் ஏற்றக் காலத்தையும் அறிந்து செய்தால் அரிய செயல்கள் என்பது உண்டோ….

சாலமன் பாப்பையா உரை:

செயலைச் செய்து முடிப்பதற்கு ஏற்ற திறமைகளுடனும் தந்திரங்களுடனும், உரிய காலத்தைக் கண்டு ஒரு செயலைச் செய்தால் செய்வதற்கு அரிய செயல் என்று ஏதேனும் உண்டா?

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

தேவையான சாதனங்களுடன் உரிய நேரத்தையும் அறிந்து செயல்பட்டால் முடியாதவை என்று எவையுமே இல்லை.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *