திருக்குறள்- குறள் 611

8 / 100

குறள் எண் : 611

அருமை உடைத்தென் றசாவாமை வேண்டும்
பெருமை முயற்சி தரும்

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

இது செய்வதற்கு அருமையாகாது என்று சோர்வுறாமல் இருக்க வேண்டும், அதைச் செய்வதற்க்குத் தக்க பெருமையை முயற்சி உண்டாக்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

நம்மால் இதைச் செய்யமுடியாது என்று மனம் தளரக்கூடாது. அதைச் செய்து முடிக்கும் ஆற்றலை முயற்சி தரும்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

நம்மால் முடியுமா என்று மனத்தளர்ச்சி அடையாமல், முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் முயற்சி செய்தால் அதுவே பெரிய வலிமையாக அமையும்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *