திருக்குறள்- குறள் 692

8 / 100

குறள் எண் : 692

மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான்
மன்னிய ஆக்கந் தரும்

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

அரசர் விரும்புகின்றவர்களைத் தாம் விரும்பாமலிருத்தல் (அரசரைச் சார்ந்திருப்பவர்க்கு) அரசரால் நிலையான ஆக்கத்தைப் பெற்றுத் தரும்….

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஆட்சியாளருடன் பழகுபவர் ஆட்சியாளர் எவற்றை விரும்புகிறாரோ அவற்றை விரும்பாமல் இருப்பது, அவருக்கு ஆட்சியாளரால் நிலைத்த செல்வத்தைக் கொடுக்கும்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

மன்னர் விரும்புகின்றவைகளைத் தமக்கு வேண்டுமெனத் தாமும் விரும்பாமலிருத்தால் அவர்க்கு அந்த மன்னர் வாயிலாக நிலையான ஆக்கத்தை அளிக்கும்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *