திருக்குறள்- குறள் 961

8 / 100

குறள் எண் : 961

இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும்
குன்ற வருப விடல்.

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

இன்றியமையாத சிறப்பை உடைய செயல்களே ஆயினும் குடிப்பெருமை தாழுமாறு வரும் செயல்களை ஒருவன் செய்யாமல் விட வேண்டும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஒன்று இல்லாமல் எதுவும் நடைபெறாது என்னும் அளவிற்கு அது முக்கியமானது; ஆனாலும் அதைச் செய்தால் குடும்பத்திற்கு இழிவு வரும் என்றால் அந்த ஒன்றைச் செய்யாதே.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

கட்டாயமாகச் செய்து தீர வேண்டிய செயல்கள் என்றாலும்கூட அவற்றால் தனது பெருமை குறையுமானால் அந்தச் செயல்களைத் தவிர்த்திடல் வேண்டும்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *