திருக்குறள்- குறள் 1116

11 / 100

குறள் எண் : 1116

மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா
பதியின் கலங்கிய மீன்

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

விண்மீன்கள் திங்களையும் இவளுடைய முகத்தையும் வேறுபாடு கண்டு அறியமுடியாமல் தம் நிலையில் நிற்காமல் கலங்கித் திரிகின்றன.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

அதோ, நிலாவிற்கும் என் மனைவியின் முகத்திற்கும் வேறுபாடு தெரியாது நட்சத்திரங்கள், தாம் இருந்த இடத்திலிருந்து இடம் விட்டுக் கலங்கித் திரிகின்றன!

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

மங்கையின் முகத்துக்கும், நிலவுக்கும் வேறுபாடு தெரியாமல் விண்மீன்கள் மயங்கிக் தவிக்கின்றன.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *