திருக்குறள்- குறள் 1219

11 / 100

குறள் எண் : 1219

நனவினான் நல்காரை நோவர் கனவினான்
காதலர்க் காணா தவர்.

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

கனவில் காதலர் வரக் காணாத மகளிர், நனவில் வந்து அன்பு செய்யாத கா‌தலரை ( அவர் வராத காரணம் பற்றி ) நொந்து கொள்வர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

இன்னும் திருமணம் ஆகாத, ஆகிக் கணவனைப் பிரிந்து அறியாத இந்தப் பெண்கள், கனவில் காதலனைக் கண்டு அறியாதவர், ஆதலால், அவர்கள் அறிய நேரில் வந்து என்னிடம் அன்பு காட்டாத என்னவரை அன்பற்றவர் என்று ஏசுகின்றனர்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

கனவில் காதலரைக் காணாதவர்கள்தான் அவர் நேரில் வந்து காணவில்லையே என்று நொந்து கொள்வர்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *