திருக்குறள்- குறள் 810

5 / 100

குறள் எண் : 810

விழையார் விழையப் படுப பழையார்கண்
பண்பின் தலைப்பிரியா தார்.

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

(தவறு செய்த போதிலும்)பழகிய நண்பரிடத்தில் தம் உரிமை பண்பிலிருந்து மாறாதவர், தம் பகைவராலும் விரும்பப்படுதற்குறிய சிறப்பை அடைவர்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

பழைய நண்பர்கள் பிழையே செய்தாலும், அவருடன் பகை கொள்ளாது நம் நட்பை விடாதவர், பகைவராலும் விரும்பப்படுவர்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

பழமையான நண்பர்கள் தவறு செய்த போதிலும், அவர்களிடம் தமக்குள்ள அன்பை நீக்கிக் கொள்ளாதவர்களைப் பகைவரும் விரும்பிப் பாராட்டுவார்கள்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *