திருக்குறள்- குறள் 822

11 / 100

குறள் எண் : 822

இனம்போன் றினமல்லார் கேண்மை மகளிர்
மனம்போல வேறு படும்.

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

இனம் போலவே இருந்து உண்மையில் இனம் அல்லாதவரின் நட்பு, பொதுமகளிரின் மனம் போல உள்ளொன்று புறமொன்றாக வேறுபட்டு நிற்கும்.

சாலமன் பாப்பையா உரை:

வேண்டியவர் போலத் தோன்றி, மனத்தால் வேண்டாதவராக இருப்பவரோடு உண்டான நட்பு பாலியல் தொழிலாளர் மனம் போல வேறுபடும்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

உற்றாராக இல்லாமல் உற்றார்போல நடிப்பவர்களின் நட்பு, மகளிருக்குரிய நற்பண்பு இல்லாமல் அப்பண்பு உள்ளவர் போல நடிக்கும் விலை மகளிரின் மனம்போல உள்ளொன்றும் புறமொன்றுமாக இருக்கும்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *