திருக்குறள்- குறள் 341

4 / 100

குறள் எண் : 1

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
அதனின் அதனின் அலன்

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

ஒருவன் எந்தப் பொருளிலிருந்து, எந்தப் பொருளிலிருந்து பற்று நீங்கியவனாக இருக்கின்றானோ, அந்தந்தப் பொருளால் அவன் துன்பம் அடைவதில்லை….

சாலமன் பாப்பையா உரை:

எந்த எந்தப் பொருள்களின் மேல் விருப்பம் இல்லாதவனாய் விலகுகிறானோ அவன் அந்த அந்த பொருள்களால் துன்பப்படமாட்டான்.

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

ஒருவன் பல வகையான பற்றுகளில் எந்த ஒன்றை விட்டு விட்டாலும், குறிப்பிட்ட அந்தப் பற்று காரணமாக வரும் துன்பம், அவனை அணுகுவதில்லை.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *