திருக்குறள்- குறள் 591

8 / 100

குறள் எண் : 591

உடையர் எனப்படுவ தூக்கமஃ தில்லார்
உடைய துடையரோ மற்று

குறள் விளக்கம்

மு.வரதராசனார் உரை:

ஒருவர் பெற்றிருக்கின்றார் என்று சொல்லத்தக்க சிறப்புடையது ஊக்கமாகும், ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதைப் பெற்றிருந்தாலும் அதை உடையவர் ஆவரோ….

சாலமன் பாப்பையா உரை:

ஊக்கம் உடையவரே எல்லாவற்றையும் உடையவர்; ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதை உடையவர் என்றாலும் உடையவர் ஆவாரே?

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை:

ஊக்கம் உடையவரே உடையவர் எனப்படுவர் ஊமில்லாதவர் வேறு எதை உடையவராக இருந்தாலும் அவர் உடையவர் ஆக மாட்டார்.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *